هنوز منتشر نشده

روضه حضرت فاطمه(س)

ای نور قلب عاشقم
شمع این خانه تویی
مادر مادر نرو نرو
لطف کاشانه تویی