هنوز منتشر نشده
منو ببر به کربلا
به اون حریم با صفا
منو ببر به کهف العباس
حریم اون خدای احساس