هنوز منتشر نشده
باز دلم
پریده تا کرببلا حسین
به جون مادرت
یه کربلا بده به من حسین